קיין- מכון פוליגרף וחקירות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שאלות נפוצות

 
 

ידוע לכל שבדיקות הפוליגרף לא קבילות בבימ"ש - האם זה נכון?

 
במדינת ישראל יש מספר פסיקות הקובעות שתוצאותיה של בדיקת פוליגרף קבילות בהליכים אזרחיים בשני תנאים:

א. הסכמת שני הצדדים מפורשות - מראש ובכתב - על עריכת הבדיקה.
ב. חד-משמעיות התוצאות.

בהתמלא שני התנאים הללו, שופט בהליך אזרחי רשאי לקבל את תוצאות בדיקת הפוליגרף. בהליכים פליליים ניתן לערוך בדיקות פוליגרף בשלבי חקירה מוקדמים, לפני גיבוש התיק והעברתו לתביעה. בשלבים אלה, בדיקת פוליגרף יכולה לסייע לסנן חשודים או לנקותם מחשד, וכן לסייע במיקוד החקירה.
 
 
 

מהי רמת הדיוק בתוצאות בדיקת הפוליגרף?

 
מחקרים אקדמיים בלתי תלויים שנערכו בארצות הברית וביפן, מצאו כי שיעור הדיוק של בדיקות הפוליגרף הינו מעל ל- 95% . מידת הדיוק נובעת, בין השאר, מיכולת הבודק לבנות מערך שאלות המתאים לנבדק ולמקרה, ומיכולתו לפענח את תוצאות הבדיקה בצורה מיטבית.
 
 
 

כמה זמן נערכת בדיקת פוליגרף ממוצעת?

 
בדיקה ממוצעת נערכת כשעה בקירוב.
טרם הבדיקה מבצע הבודק המיומן הכנה לבדיקה הכוללת תחקור מקיף אודות הנבדק ועברו. במקרה שמדובר בבדיקה הקשורה לאירוע כלשהו - יבדוק את הקשר של הנבדק וגרסתו לאירוע.
 
 
 

כמה זמן מראש יש להודיע לנבדק על הבדיקה?

 
יש ליידע את הנבדק על ביצוע הבדיקה, על מועדה ועל מיקומה לפחות 24 שעות מראש.
 
 
 

האם ניתן לכפות ביצוע בדיקת פוליגרף על נבדק?

 
חד משמעית לא! בדיקת פוליגרף תיערך אך ורק לאדם שהסכים לכך מראש ובכתב. ככלל, כפיית בדיקת פוליגרף עלולה לגרום לשיבוש התוצאות ולהטייתן, ולכן ניתנת חשיבות לביצוע הבדיקה מרצון.
 
 
 

קיבלתי הזמנה לבדיקת פוליגרף ואני מאוד מתרגש. עד כמה זה יכול להשפיע על תוצאות הבדיקה?

 
התרגשות של נבדק או נבדקת לפני בדיקה הינה דבר טבעי ומקובל בהחלט. בודק מיומן יידע כיצד לנטרל ולסנן את ההתרגשות מתוך תוצאות האמת.
 
 
 

האם טיפול תרופתי עלול לפגוע בתקפות הבדיקה?

 
הדבר תלוי בסוג התרופות אותו נוטלים, כיוון שיש תרופות העשויות להשפיע על תגובות הנבדק. לכן יש לדווח לעורך הבדיקה אילו תרופות הנבדק נוטל, כדי שניתן יהיה לקבוע אם ניתן לערוך את הבדיקה.
 
 
 

היכן מבוצעת הבדיקה?

 
בדיקת פוליגרף נערכת בדרך כלל במכון הפוליגרף, שם הותאמה הסביבה לעריכת הבדיקה ולנטרול הפרעות חיצוניות. יחד עם זאת, לעתים מבוצעת הבדיקה אצל מזמין הבדיקה (מפעלים, חברות גדולות וכד'), למשל, כאשר המזמין מעוניין לחסוך שעות עבודה בתהליך ההגעה לבדיקה. במקרים אלו מקצה לכך המזמין, בתיאום עם הבודק, חדר העונה על התנאים הדרושים.
 
 
 

האם בחדר הבדיקה יהיה נוכח עוד מישהו מלבדי ומלבד הבודק?

 
בדיקת פוליגרף נערכת בחדר סגור ללא נוכחות איש, מלבד הנבדק והבודק. במקרים מיוחדים ויוצאי דופן, בהם יש צורך במתורגמן, תותר נוכחותו לסיוע בתרגום שאלות הבדיקה עבור הנבדק.
 
 
 

האם מזמין הבדיקה מקבל תשובות מיד בסיומה?

 
לא. לאחר סיום הבדיקה מבוצע תהליך של פענוח תגובות הנבדק. תהליך זה נמשך כשעה עד שעה וחצי בקירוב, ובמקרים מסובכים אף יותר. מייד לאחר מכן מופק דוח בדיקה מסודר הנמסר למזמין הבדיקה.
 
 
 

מי מקבל את תוצאות הבדיקה?

 
חוות דעת הבודק, הכוללת את תוצאות הבדיקה, מועברת אך ורק למזמין הבדיקה והוא אשר משלם תמורתה. מזמין הבדיקה רשאי, על פי רצונו ושיקול דעתו, להעביר את תוצאות הבדיקה לנבדק.