קיין- מכון פוליגרף וחקירות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פוליגרף במגזר העסקי

 
 

פוליגרף בתהליך קבלה לעבודה

 
בדיקות הפוליגרף באות לתת מענה מלא לתחום בעייתי ורב-גוני בבחירת מועמדים ראויים למשרות אמון רגישות ולמשרות זמניות. למשרות זמניות, מתקבלים אנשים לעבודה לאחר תהליך בסיסי של מיון והכשרה. ברוב התפקידים, קיימת תחלופת כוח אדם גבוהה מאוד, וזאת מעצם ההגדרה בעיני העובדים שזוהי עבודה זמנית.

מנגד, קיימות משרות המוגדרות כמשרות אמון, אשר מחייבות תהליך מיון והכשרה ארוכים ויקרים כדי להתאים את המועמדים לדרישות התפקיד הנדרש.

נקודת התורפה בשני המועמדים הפוטנציאליים לתפקידים אלו (הזמניים ומשרות האמון) נעוצה בשאלה, האם אנו אכן מקבלים את האדם הנכון לתפקיד, כשמעל הכול מרחפת עננה של חוסר ודאות לגבי רמת אמינותו ומהימנותו של המועמד.

הנזק האפשרי בתחום המשרות הזמניות אינו יכול להיות מתמשך מעצם העובדה כי זוהי עבודה זמנית, אך קיימת אפשרות כי גם נזק קצר מועד יכול להיות משמעותי, הן בפן הכלכלי והן בפן התדמית של העסק.

בקבלת עובדים למשרות אמון, אין אנו יכולים להרשות לעצמנו לטעות. טעות בקבלת אדם לא נכון למשרת אמון כלשהי טומנת בחובה סכנות גדולות, הן בנזק כלכלי כבד מאוד והן בפגיעה בתדמית.

בתהליך הקבלה לעבודה לא נערכות על פי רוב בדיקות פוליגרף כחלק אינטגראלי, ועל כן, נתונים שיכולים היו להשפיע באופן מיידי וחד משמעי לא נכללים בקבלת ההחלטה לגבי מועמד זה או אחר.

להלן דוגמה למספר שאלות מהימנות הנהוגות כיום בבדיקת פוליגרף בתהליך הקבלה לעבודה.
 
(יצוין כי מתוך רשימה זו נבחרות כ-6 שאלות רלוונטיות):
 
 • האם אתה נשלחת לחברה על ידי מישהו על מנת להעביר לו מידע פנימי?
 • האם הסתרת בכוונה פרטים מהשאלון לקבלה לעבודה?
 • האם בעבר פוטרת ממקום עבודתך בגלל גניבה או מעילה באמון?
 • האם אתה משתמש בסמים מכל סוג שהוא?
 • האם גנבת מוצרים או כספים ממקום עבודתך בעבר?
 • האם רימית בצורה שיטתית את מעסיקך בעבר?
 • האם נעצרת על ידי המשטרה באישום פלילי בעבר?
 • האם אי פעם ניצלת את המערכת בה עבדת על מנת לגנוב כספים?
 • האם אי פעם הואשמת על ידי מעבידך באי סדרים?
 • האם ביצעת בעבר, במקומות עבודתך, מעשים חריגים שניתן היה לפטר אותך בגללם?
 • האם אי פעם קיבלת שוחד מספקים כלשהם עמם מקום עבודתך היה קשור?
 • האם אי פעם ניפחת חשבוניות ואת ההפרש שלשלת לכיסך?
 • האם אתה נתון לסחיטה מצד מישהו?
 • האם בעבר ביצעת פשע אשר לא התגלה?
 • האם אי פעם העברת ממקום עבודתך מידע סודי תמורת כסף או טובת הנאה אחרת?
 
 
 

פוליגרף כבדיקת מהימנות תקופתית

 
במהלך שגרת העבודה, אנו לעתים מרפים ומתעלמים מהצורך המהותי בעריכת בדיקת מהימנות תקופתית לעובדים בחברה.

בדיקה שכזו נתפסת כבדיקה המשדרת לעובד אי אמון בו, אולם לעתים אנו "מתעוררים" רק לאחר מעשה חריג וחמור, אודותיו עולות לנו חשדות או תחושות.

בדיקת המהימנות התקופתית מבוצעת בחברות גדולות ורבות כחלק אינטגראלי מהערכת העובד, והנה מעוגנת בנהלי עבודה מסודרים. יש לציין כי גם בשירותי הביטחון והמודיעין הממלכתיים מבוצעת בדיקה כזו לכלל העובדים בתפקידים הרגישים, כל פרק זמן קבוע, ללא הבדל מעמד, משרה או ותק.

מעצם הידיעה על קיום בדיקה תקופתית, אנו מרוויחים ירידה משמעותית באירועים חריגים/פליליים היות והעובדים מודעים כי הם ייקראו לבדיקה שכזו בה הכול צף ועולה.
 
להלן דוגמה למס' שאלות תקופתיות הנהוגות כיום. (מתוך רשימה בוחר מזמין הבדיקה כ-5-שאלות רלוונטיות):
 
 • האם אתה גנבת סחורות או מוצרים מהחברה?
 • האם אתה גנבת כספים מהחברה?
 • האם אתה מעורב בדרך כלשהי בגניבת סחורות או מוצרים מהחברה?
 • האם אתה מעורב בדרך כלשהי בגניבת כספים מהחברה?
 • האם אתה יודע בוודאות מוחלטת אודות עובד שגנב דבר מה מהחברה, עליו לא דיווחת?
 • האם אתה משתמש בשיטה כלשהי כדי לרמות את החברה?
 • האם זייפת מסמכי חברה לתועלתך האישית?
 • האם אתה הענקת לעצמך או למישהו הנחות בלתי מורשות על פי המדיניות?
 • האם אתה נמנעת במזיד מלדווח על ביצוע עבירה או חלק ממנה?
 • האם אתה ביצעת מעשה רמייה בשעון הנוכחות?
 • האם מסרת דיווח שקרי על הוצאותיך האישיות בחברה?
 • האם ניפחת חשבוניות ואת ההפרש לקחת לכיסך?
 • האם במהלך עבודתך עישנת והשתמשת בסמים כלשהם?
 • האם היית מעורב בהחזרות בלתי נכונות ומוטעות?
 • האם תכננת עם מישהו לגנוב מהחברה?
 
 
 

סיכום

 
תהליך קבלת עובד, הגם שהוא דורש משאבים של מיון והכשרה, אינו מלא מבחינת בדיקת המועמד על כל צדדיו הגלויים והנסתרים (המשמעותיים הרבה יותר...).

מעבר לכך, עובדים המבצעים בדיקת פוליגרף תקופתית, במשך שנות עבודתם ובקביעות, נמנעים באופן ברור מביצוע עבירות פליליות ואתיות, מאחר וברור להם כי מדי תקופה קצובה הם נדרשים לבדיקה, בדיקה בה הכול צף ועולה על פני השטח.

עלות בדיקה שכזו הנה אפסית יחסית לעלות ולנזק הכלכלי והתדמיתי שיכול להיגרם על ידי אחד העובדים.